Nordika är ett fastighetsbolag med visionen att skapa attraktiva och hållbara miljöer med hållbarhet i fokus. Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och värderingar inom det vida begreppet hållbarhet, medan uppförandekoden och värdegrunden beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar såväl internt som externt.

Här kan du ladda ner vår uppförandekod.

For english, download our <Sustainability report 2022a href=”https://nordikaforvaltning.se/wp-content/uploads/2022/12/Code%20of%20Conduct.pdf”>Code of Conduct and Sustainability policy.